Jozef was de lievelingszoon van vader Jacob, maar werd door zijn broers gehaat en verkocht aan kooplui. Zo kwam hij in Egypte terecht aan het hof bij Potifar. Veel onrecht was zijn deel. Toch maakte hij overal waar hij was het verschil omdat de Heere met hem was. Uiteindelijk werd hij onderkoning en heeft God hem verhoogd. In het leven van Jozef liggen boeiende parallellen met het leven van Jezus.

Eerste afleveringen

Jozef laverend tussen liefde en haat

Jozef laverend tussen liefde en haat

Jozef geconfronteerd met teleurstellingen

Jozef geconfronteerd met teleurstellingen

Jozef door God zelf in ere hersteld

Jozef door God zelf in ere hersteld

Jozef geeft leven en overvloed

Jozef geeft leven en overvloed

Jozef openbaart de gezindheid van Jezus

Jozef openbaart de gezindheid van Jezus

Meer afleveringen »
Uitgezonden door